dsc01453 een heuse elfstedentocht op papier

Elke twee jaar wordt er vanuit de Projectgroep Prinsheerlijk Driebergen een vakantieweek in het Roosevelthuis in Doorn georganiseerd. Deze vakantieweken hebben als doel mensen met een beperking een bijzondere vakantie te bieden. Onze gast is de prinses of de prins en wij kijken wat er in ons vermogen ligt om dit doel te verwezenlijken. Daar waar de gasten met hun beperking tekortkomen proberen de vrijwilligers in die leemtes te voorzien. Wij streven ernaar dat elke gast door een vrijwilliger wordt begeleid.

Het initiatief is ontstaan vanuit de Diaconie van de Protestantse Gemeente Driebergen. Het organiseren van een dergelijke week voor diegenen die minder mogelijkheden hebben, geeft een wisselwerking in veel opzichten. In sociaal opzicht heeft de week een veel grotere betekenis gekregen doordat over en weer de kennissenkring verbreed wordt. Gasten en vrijwilligers hebben elkaar gevonden en beter leren kennen, wat resulteert in onderlinge bezoekjes.
Intussen heeft het initiatief veel bredere draagkracht gekregen vanuit de gemeenschap van het dorp.img 5029

Deze vakantie is mogelijk door de medewerking van vele enthousiaste vrijwilligers en sponsoren.
In 2011 werd deze week voor het eerste georganiseerd. Iedere vakantieweek heeft een eigen thema.

In 2015 wordt de vakantieweek gehouden van 27 juni t/m 4 juli, met als thema:

             Wie wil er mee over de grote wereldzee?